Reframing Process
english text: 

what is reframing?

The world is constantly changing - and at an accelerating pace. If we strive to think of things that really matter, we must first have imagined the future. Only then can we understand what is relevant in the current moment so that ideas can become reality.

Reframing is ...
To get this done we developed the reframing process, a method that is suitable for design thinking and strategy development:

  • proactive rather than reactive
  • focused on value creation in the future
  • designing relationships instead of things or services

(Re)construction
The reframing process will lead to a conscious (re)construction of the future. With reframing you go through a number of specific steps and three phases. Because the process defines the goal and not the means, reframing is ideally suited for a wide range of innovation projects.

More about reframing
The reframing process is derived from the Vision in Product Design methodology, developed at Delft University of Technology Prof. Ir. Matthijs van Dijk and Prof. dr. Paul Hekkert. More on that here.

Wat is Reframing?

De wereld verandert continu - en in een steeds hoger tempo. Als we dingen willen bedenken die er écht toe doen, zullen we ons eerst een voorstelling moeten maken van de toekomst. Pas dan kunnen we begrijpen wat relevant is op het moment dat ideeën werkelijkheid zullen zijn.

 

“Door de wereld te accepteren zoals
die zich in de toekomst manifesteert,
kun je ‘m naar je hand zetten.”

- Matthijs van Dijk 

 

Reframing is…
Om dit voor elkaar te krijgen is het reframing process ontwikkeld, een methodiek die zowel geschikt is voor design thinking als strategieontwikkeling. Reframing is:

  • pro-actief in plaats van reactief
  • gericht op waardecreatie in de toekomst
  • het ontwerpen van relaties in plaats van dingen of diensten

(Re)constructie
Het reframing process leidt tot een bewuste (re)constructie van de toekomst. Met reframing doorloop je een aantal specifieke stappen en een drietal fases. Omdat het proces het einddoel definieert en niet het middel, is reframing bij uitstek geschikt voor een breed scala aan innovatietrajecten. 

Meer over reframing
Het reframing process is afgeleid van de Vision in Product Design methodiek, ontwikkeld aan de Technische Universiteit Delft door Prof. Ir. Matthijs van Dijk en Prof. dr. Paul Hekkert. Meer daarover vind je hier.