english text: 

what is the reframing academy about?


The Reframing Academy wants to enable people to gain control over the major 'changes' that we all face.

In itself change is not something new, everything flows ... ‘Panta Rhei’ in the words of the Greek philosopher Heraclitos. But what is new indeed, is the rapid acceleration of this change. And this acceleration will only increase: Those who maintain the pace of yesterday, will fall behind.

Also new: Everyone is affected by this acceleration: sometimes passive, but often actively, for example, because the changes are expected to be set in motion by the workers themselves. 

...and that's no easy task and can no longer be built on the old way of working: The foundation will have to be rebuilt. 

Changes that simultaneously exhibit the characteristics described above, can not be approached with a routine ‘Panta Rhei’. These are systemic changes and need Transitions.

Many people and many organizations will have the responsibility to bring about these transitions in a very short time.

The necessary tools which Reframing Academy will provide, are not found in a single regular toolbox. For Reframers 'transformation' is part of their daily routine and our experience has convinced us that you do not only need more skills and experience, but also a different mindset. Preferably even a blank one: a "pre-mindset", including the current 'design' experience, comparisons with competitors, things that have been tried in the past ... These will be based on that obsolete foundation.  If we talking about a transition, past experience may very well have lost its relevance.

Reframing Academy wants to show how important it is to break free from the current context and how this can be done. Subsequently we introduce the new tools we need constructing a new foundation and how to implement the interventions that are relevant for the desired transition.

Wat doet Reframing Academy?

De Reframing Academy wil mensen in staat stellen regie te voeren over de grote ‘veranderingen’ waar wij allen mee geconfronteerd worden. 

Op zich is verandering niet iets nieuws, Panta Rhei…alles stroomt zei de Griekse filosoof Heraclitos al. Wat wél nieuw is, is de versnelde versnelling van deze verandering. En deze acceleratie zal die alleen maar zal toenemen: Wie het tempo van gister aanhoudt, raakt achterop.

Ook nieuw: Iedereen heeft met deze versnelling te maken: soms passief, maar vaak ook actief, bijvoorbeeld omdat  de veranderingen door de werknemer zelf tot stand gebracht moeten worden. 

…en dat is geen makkelijke opgave als niet langer kan voortgebouwd worden op het oude: Ook het fundament zal dan nieuw moeten zijn.   

Veranderingen die tegelijk deze drie nieuwheids kenmerken vertonen, kun je niet met een routineus Panta Rhei tegemoet treden. Het zijn systeemveranderingen en wij spreken van Transities. 

Veel mensen zullen de verantwoordelijkheid krijgen om in een korte tijd deze transities tot stand te brengen. 

De tools en die hiervoor nodig zijn, zijn niet in een enkele reguliere gereedschapskist te vinden.  De Reframing Academy wil daarin voorzien. Voor de Reframers is ‘transformatie’ dagelijkse kost en onze jarenlange ervaring heeft ons ervan overtuigd dat je niet zozeer méér skills en ervaring nodig hebt, maar vooral een andere mindset. Het liefst zelfs blanco: alles wat in een ‘voorgevulde mindset’ zit, het huidige ‘ontwerp’, ervaring, vergelijkingen met anderen, dingen die in het verleden geprobeerd zijn…alles zal steunen op dat fundament dat als het daadwerkelijk een transitie betreft, juist zijn relevantie heeft verloren. 

De Reframing Academy wil laten zien hoe belangrijk het is om los te komen van de huidige context, en hoe dat in zijn werk gaat. Vervolgens worden tools aangereikt waamee het nieuwe fundament opgebouwd en inzichtelijk wordt gemaakt en hoe keuzes geïmplementeerd worden die relevant zijn voor de gewenste transitie.