Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Sociaal maatschappelijke opvang in 2026

Data: 
4 Apr 2016
17 May 2016

“Ik denk dat we hier zeker verder mee kunnen bij de ontwikkeling van onze nieuwe koers.” Beleidsadviseur, SMO Traverse

 

Wat is de betekenis van sociaal maatschappelijke opvang in 2026, vanuit het perspectief van de kwetsbare burger? Dit vraagstuk is in opdracht van de SMO Traverse geplaatst binnen de Reframing Methode. In de vorm van drie interviews met experts en twee werksessies hebben Emilie en Beatrijs het projectteam op sleeptouw genomen langs de stappen van het Reframing model.

In de eerste stap is er een deconstructie gemaakt van het nu: de stapelbedden en de gaarkeuken, het lange wachten en de bemoeizorg, de zekerheid en het stigma. In een poging te begrijpen waarom het huidige systeem is zoals het is, is de huidige situatie zorgvuldig ontleed.

In de tweede stap is de toekomstige context van sociaal maatschappelijke opvang in kaart gebracht. Want wat verandert er in en rondom het domein? Hiertoe zijn er drie experts geïnterviewd: Wouter Rhode (zelfstandig adviseur woonbeleid en expert sociale woningbouw), Ruut Veenhoven (socioloog en geluksprofessor Erasmus Universiteit) en Roeland van Geuns (Lector Armoede en Participatie, HvA). Met de visies van de experts, inzichten uit literatuur en de aanvullingen van de projectgroep is er vervolgens een Framework opgesteld wat vier attitudes van blootlegt van de toekomstige dakloze.

Tijdens de tweede werksessie heeft de projectgroep de verschillende kwadranten van het Framework verkend. Op basis van deze verkenning zijn er vervolgens drie verschillende visies opgesteld, die alle drie een andere toekomstige aanpak en strategie van Traverse beschrijven.