Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Reframing starters sessions

Data: 
16 Oct 2016
13 Jan 2017

In de donker wordende dagen van 2016 is het Reframing licht ontstoken bij vijf nieuwe geesten. Bob, Guusje, Marina, Mila en Myrthe volgden van oktober 2016 tot januari 2017 de Reframing Academy masterclass! In 12 sessies van ongeveer 1,5 uur per keer is het hele Reframing proces in alle rust beoefend. Op een serie vrijdagochtenden is het proces stap voor stap doorlopen, onder het genot van een strakke espresso met uitzicht over het IJ. Dit alles onder de wellevende begeleiding van meester en barista Justus. 
Halverwege de sessies vond een Q&A intermezzo plaats met Reframing master Matthijs, welke verdiepend inzicht in het 'waarom' achter de methode bracht. Tijdens deze sessie konden alle cursisten hun brandende vragen over de Reframing methode op hem afvuren. 
Karakter ontwikkeling, interactie definitie, context samenhang, stellingnames, raison d’etre enzovoort, met alle aspecten van het Reframen is geworsteld en gespeeld. Wij zien voor de ontkaderde geesten een voorspoedig 2017 met nieuw licht in inzicht.