Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Jeugdzorg en Welzijn: 6 Deep dives 'Innoveren in de Post-Decentralisatie Context'

Data: 
20 Apr 2016
9 Jun 2016
21 Jun 2016
27 Jun 2016
5 Jul 2016
26 Jul 2016

De meeste kinderen en jongeren doorlopen zonder problemen hun pad naar volwassenheid. Een deel loopt echter tegen problemen aan. In Nederland hebben we een uitgebreid systeem om deze groep bij te staan met hulp of behandeling. Hieronder ook de onvrijwillige hulp waar de rechter aan te pas moet komen. Hulp en zorg vormen zo een spectrum van licht tot zwaar, van welzijn tot en met behandeling in gesloten afdelingen. 

In 2015 is met de Decentralisatie de manier waarop wij in Nederland zorg organiseren volledig opnieuw ingericht en in wetten verankerd. Helaas is deze omwenteling met veel onzekerheid en onduidelijkheid gepaard gegaan waardoor je kunt stellen dat alle stakeholders in verwarring zijn: de gemeentes, de verzekeraars, de politiek, de instellingen…allemaal waren ze de afgelopen jaren een bron voor journalistieke rampverhalen. 

Twee instellingen gericht op de jeugd participeerden in deze Deep Dive: Gedurende drie maanden onderzochten Roald en Gijs samen met de deelnemers in een zestal sessies hoe de context van de jeugdzorg en jeugdwelzijn zich zal ontwikkelen, welke krachten we daarin kunnen duiden en hoe deze krachten met elkaar samenhangen. Vervolgens hebben we voor de twee instellingen, die geïnteresseerd zijn in samenwerking, een gezamenlijke Missie vastgesteld. Om deze Missie te kunnen volbrengen, is bepaald welke eigenschappen de ‘producten’ die de nieuwe organisatie gaat leveren moeten hebben. Tenslotte ontwierpen we in samenwerking met een dertigtal jongeren zes concepten waarmee de instellingen zich als moderne, innovatieve op samenwerking gerichte zorginstelling kunnen positioneren.  

De ontwikkelde concepten zijn een goede start maar belangrijker is dat de deelnemers aan de Deep Dive zelf nu ook als ‘innovators’ kunnen gaan optreden: in een moderne organisatie is innovatie niet langer iets dat je periodiek eens doet of uitbesteedt maar veeleer een ‘mindset’, een ‘fulltime’ verantwoordelijkheid van een deel van de organisatie zelf. De in deze Deep Dive ontwikkelde visie op de toekomst van jeugd welzijn en -zorg is daarvoor de ruggengraat.