english: 

Thematic Deep Dive

Getting started with a specific theme within the organization

The world is changing. That much is clear. We all also have an idea about the kind of trends and technological developments. But if we are to focus on these, we will end up as respectable followers at best. What we want is Sprint Away!

Description
The Thematic Deep Dive participants will work on a specific theme, and learn how we can take our own destiny into our own hands. We do this by taking a big leap together towards uncharted future. We will draw a map of that new future and we will decide upon a mission that we set for ourselves. Once we have this mission we co-create with our designers in a hands-on session, one or more concepts that fulfill that mission. 

Who is it for?
Professionals active in the field of the theme (it is also possible that all professionals belong to one organization or department).

What are you going to do?
All professionals are pre-interviewed by Gijs Ockeloen. These interviews help us understand how the participants relate to the problem. The interviews are the material from which we deconstruct the old context and the new construct.

What are you learning?
The themes are transitional throughout an entire domain. We aim at coherent groups in which participants work in various aspects within the domain. For example, an investment banker, an insurer, a debt relief provider, etc.

The participants are made aware of the transition taking place over the coming years in the field, and learn to develop a new future vision together. Then everyone chooses their own mission and designing interventions there. The various components are as follows:

  • Interviews with participants
  • Deconstruction of the current context
  • Vision of the future context
  • Mission and matching interventions

Reframers
Gijs Ockeloen is Executive Manager of the reframing Academy and Managing Partner of reframing Studio. Gijs is currently working on several reframing processes in healthcare, social domain and the financial world. After graduating from the Technical University of Delft Gijs worked five years as an industrial designer at Philips in the development of medical diagnostic devices. Gijs has 20+ years of professional experience in design and consultancy, and was also involved with education at the Technical University of Eindhoven and the Gerrit Rietveld Academy. 

Practical details

Location
Felix Merites, Amsterdam

Target audience
Professionals who deal with the same theme

Group size
Maximum of 10 participants

Lead time, data
1-2 months, at request 

 

thematic deep dive

Aan de slag met een specifiek thema binnen de organisatie

De wereld verandert. Zoveel is wel duidelijk. We hebben allemaal ook wel een idee over het soort trends en technologische ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. Maar als we ons daar volledig op richten, worden we hoogstens keurige volgers in het peloton. Wat we willen is demarreren!

Omschrijving
In de Thematic Deep Dive gaan deelnemers aan de slag met een specifiek thema, en laten we zien hoe we onze eigen toekomst in de houdgreep kunnen nemen. We doen dat door de sprong te wagen en samen de toekomst in kaart te brengen. Die kaart legt onze thematische toekomst bloot en stelt de ieder voor zich in staat te bepalen wat de eigen missie moet zijn. Vervolgens ontwerpt iedereen in een hands-on samen met onze ontwerpers een of een meer concepten waarmee we in de toekomst onze missie volbrengen. Tien professionals actief in het thematische domein nemen deel aan een exploratieve tocht op zoek naar een visie op het thema in zijn transitie en naar de kansen die de nieuwe werkelijkheid biedt.

Voor wie is het bedoeld?
Professionals actief in het domein van het thema (het is ook mogelijk dat alle professionals tot één organisatie of afdeling behoren).

Wat ga je doen?
Alle professionals worden vooraf door Gijs Ockeloen geïnterviewd. Deze interviews maken ons duidelijk hoe de deelnemers zich verhouden tot de problematiek. De interviews vormen het materiaal waaruit we de oude context deconstrueren en de nieuwe construeren. 

Wat leer je?
De thema’s zijn transitioneel en raken het hele desbetreffende domein. Er wordt gestreefd naar coherente groepen waarbij de deelnemers binnen het domein verschillende takken van sport beoefenen. Bijvoorbeeld: investment banker, een verzekeraar, een schuldhulp verlener etc.
De deelnemers worden bewust gemaakt van de transitie die de komende jaren plaatsvindt binnen het domein, en leren om samen een nieuwe toekomstige visie op stellen. Vervolgens kiest ieder een eigen missie en ontwerpt daar interventies voor. De verschillende onderdelen zijn:

  • Interviews met de deelnemers
  • Deconstructie van de huidige context
  • Visie van de toekomstige context
  • Missie en bijpassende interventies
Reframers: 
Praktische details: 


Locatie

Felix Merites, Amsterdam

Doelgroep
Professionals die met eenzelfde thema te maken hebben 

Groepsgrootte
maximaal 10 deelnemers

Doorlooptijd, data
1-2 maanden, op verzoek