english: 

Team Safari

Find inspiration with colleagues and learn to see the world differently

Reframing not only happens behind a desk, reframing also happens in the real world. Only if step out of our offices, we will truly experience a product or service, meet users and receive inspiration. The experiences we make in the "wild" are of great value and put tremendous energy into the project.

Description
2-10 participants go on safari together, the focus of the expedition is different for each group. During the reframing safari day we look at the world through reframing glasses. We visit new places and learn to look at familiar places with a different perspective. Go along with our reframers on safari: you experience your own product or service, you will get to know your own user

Who is it for?
Professionals, designers, start-up and design students.

What are you going to do?
The safari is made to measure and can not be described in advance. We guarantee a day full of experiences, fresh perspectives, new energy and inspiration.

Every safari begins with a debriefing somewhere in the Netherlands and the participants will be released in "the wild". During a safari we visit multiple locations and meet inspiring fellow men. Also during the safari everyone gets one or more assignments that invite to 'reframe'.

What are you learning?
We move into another without directly pass judgment on what we are experiencing. An important and "open" attitude that is needed to understand why the world is as it is. We thus learn to look at the world with a different outlook.

Reframers
For Beatrijs Safari's are an important part of her work on reframing Studio. In her research on subjects as diverse as food production, Mental Health and Youth Safari’s are her favorite method. They provide her, the client and other stakeholders  with inspiration that keeps or starts what she calls ‘the development momentum’. 

Practical details
Bring boots

Location
The natural habitat

Target audience
Professionals, designers, startup and design students

Group size
Up to 10 people 

Dates, duration
On request, one day

 

team safari

Inspiratie opdoen met collega’s en de wereld anders leren zien

Reframen gebeurt niet alleen maar achter een bureau, reframen gebeurt ook in het wild. Daar ervaren we een product of dienst pas echt, we leren de gebruiker kennen en doen heel veel inspiratie op. De ervaringen die we op doen in de “bush” zijn van grote waarde en brengen een enorme energie in het project.

Omschrijving
2-10 deelnemers gaan samen op safari, de focus van de expeditie is voor iedere groep anders. Tijdens de reframing safari wordt voor één dag door een reframing bril naar de wereld gekeken. We bezoeken nieuwe plaatsen en we leren om met een ander perspectief naar bekende plekken te kijken. Ga samen met onze reframers op safari om:

  • je eigen product of service te ervaren
  • je gebruiker te leren kennen

Voor wie is het bedoeld?
Professionals, ontwerpers, start-up’s en ontwerpstudenten.

Wat ga je doen?
De safari wordt op maat samengesteld en is niet vooraf te beschrijven. We verzekeren een dag vol ervaringen, frisse perspectieven, nieuwe energie en inspiratie.
Iedere safari begint met een debriefing ergens in Nederland, waarna de deelnemers losgelaten worden in “het wild”. Tijdens een safari bezoeken we meerdere locaties en ontmoeten we inspirerende medemensen. Ook krijgt iedereen tijdens de safari één of meerdere opdrachten die uitnodigen om te ‘reframen’.

Wat leer je?
We verplaatsen ons in een ander zonder direct een oordeel te vellen over wat we meemaken. Een belangrijke en ‘open’ houding die nodig is om te begrijpen waarom de wereld is zoals hij is. We leren daarmee om met een andere blik naar de wereld kijken.

Reframers: 
Praktische details: 


Locatie

De natuurlijke habitat

Doelgroep
Professionals, ontwerpers, startup’s en ontwerpstudenten

Groepsgrootte
maximaal 10 personen

Data, duur
op aanvraag, 1 dag