SamenBeter Live

Op weg naar een Community based Zorgsysteem

Beter worden kun je doen als je ziek bent maar ook als je gezond bent. Je bent dan bezig met sport, voeding en bewegen. Ook op sociaal gebied kun je jezelf weerbaar maken tegen lichamelijke en geestelijke problemen: heb je schulden, werkstress of ben je eenzaam? dan moet je niet gek opkijken als je daar hoofdpijn van krijgt of in een depressie geraakt. 

Dat is niets nieuws maar in Nederland hanteren we een zorgsysteem waar voor Preventie en Nazorg slechts een niche markt bestaat. Voor Behandelingendaarentegen is een enorme markt: meestal door de verzekering vergoed. We geven dus weinig geld uit aan onderhoud, maar veel aan het vervangen van in de soep gedraaide onderdelen. En waar we de rekening van de garage slechts voldoen als het euvel daadwerkelijk verholpen wordt, is het in de zorg OK als een behandeling in jouw specifieke geval geen effect, of zelfs een negatief effect sorteert, zolang de behandeling maar 'Evidence Based' is. 

In Nederland loopt een groeiende groep mensen en organisaties te hoop tegen dit zorgsysteem.

Reframing Studio is actief in SamenBeter, een paraplu voor organisaties en individuen die vinden dat in Nederland dit zorgsysteem op de schop moet en daar initiatieven op onderneemt. SamenBeter mobiliseert en aggregeert krachten, werft fondsen, zorgt voor communicatie, adviseert initiatiefnemers. Samen Beter verzamelt feed back en stelt deze beschikbaar aan een ieder die zelf iets wil doen en zo meehelpt om heel Nederland vitaler te maken. De eenzijdige focus op ziekte en kwalen wordt hierin vervangen door een benadering waarin ook voeding, sport, beweging en ook sociale aspecten een rol spelen. Waar traditionele Gezondheid vooral gericht is op Zorg, gaat het bij SamenBeter ook om Preventie en Nazorg. Ziekte, kwalen en aandoeningen zien wij als een klein deel van een veel breder vitaliteits spectrum waarvan ook voedsel, beweging en sociaal welzijn deel uitmaken.

Het beeld dat bij Samen Beter aan de muur hangt schetst een wijk waar 20.000 bewoners zelf het initiatief nemen en houden over hun eigen welzijn, zelf verantwoordelijk zijn, zelf keuzes maken ook waar het behandelingen betreft en waar op een geheel nieuwe manier de bekostiging wordt georganiseerd. Dit beeld bestaat nog nergens in Nederland. Wettelijk is het niet eens mogelijk. Maar er wordt wel geëxperimenteerd.

Wil je een SamenBeter Proeftuin beginnen? Dan zul je samenwerking met de gemeente, de zorginstellingen, de jeugd- en welzijnsorganisaties en vooral de bewoners moeten opzoeken. Onze events zijn daar zeer geschikt voor. Neem contact met ons op om te kijken of we daar in jouw wijk de handen opm elkaar kunnen krijgen!

Voorgaande SamenBeter Live Events boden kennismaking met:

 

Self Monitoring

Jim van Os - Divisie Hersenen – Umc Utrecht

Philippe Delespaul - Innovations In Mental Health Care – Maastricht University

Van Self Monitoring wordt veel verwacht. Nieuwe technologie maakt het mogelijk om mensen gemakkelijk en op grote schaal hun eigen welbevinden te laten beoordelen. Ontmoet de mensen die hun professionele lot verbonden hebben aan deze materie en praat met ze, daag ze of deel jouw ervaringen met tools als Psymate en Hoofdzaken.

 

Ecosystemen Healthy Society

Annemieke Roobeek - MeetingMoreMinds

Workshop rondom netwerken en het ontwikkelen van ecosystemen rondom Healthy Society.

 

Proeftuin in de praktijk

Grietsje Visser - Arkin

Reisverhalen vanuit proeftuin Arkin (Amsterdam Westerpark)

De Nieuwe GGZ

Jim van Os - Divisie Hersenen – Umc Utrecht

Philippe Delespaul - Innovations In Mental Health Care – Maastricht University

De Nieuwe - en de Goede GGZ … vast veel over gehoord maar ‘where can I get that?’. Twee grote trekkers nemen meestal plaats achter een congres spreekgestoelte of een symposium tafel. Maar vandaag staan ze gewoon achter een marktkraam te wachten om jou te woord te staan! Grijp deze kans!

 

 Waarzeggers Onderwijs: De glazen Bol

Rikkie Overbeek -

Alie Weerman -

Een digitale-waarzeggers-tent, waarin de glazen bol gevuld gaat worden en waar afspraken uitrollen om bijvoorbeeld studenten in te zetten met stages en opdrachten. Men spreekt boodschappen in en maakt selfies die we kunnen plaatsen op onze stage/opdrachtmatch bank. 

   

GIDS

Sergej Van Middendorp - Miles Ahead

Hoe verzamel je 100 verhalen in 7 dagen op een manier waar software-ontwikkelaars iets mee kunnen?

  

Webbers/Verbinders

Michael Milo - Verbinder  

Wat voor liederen en verhalen willen proeftuinpioniers horen en vertellen/waar willen ze van leren? Wat hebben ze aan ondersteuningsteam nodig voor succes? Webbers/verbinders/troubadours: Vanuit een connectie met het grotere geheel: Luisteren, zien en vertellen. Inspiratie halen en brengen tussen de proeftuinen. Common needs and learnings signaleren en faciliteren.

 

Rough Guide

Gijs Ockeloen - Reframing Academy

De Wijkgedachte is een essentieel onderdeel van de nieuwe kijk op welbevinden. Er zijn al lokale experimenten die het voortouw genomen hebben. Elders staan mensen te trappelen om te beginnen. Belangrijk is dat er nu snel een steeds uitbreidend netwerk van proeftuinen ontstaat die lokaal aangestuurd worden maar wel met elkaar in verbinding staan. SamenBeter wil daar faciliterend in optreden. Gijs Ockeloen, die op 11 jarige leeftijd twee A4-tjes met zijn reiservaringen in Nigeria vol schreef, daar niets mee deed en nu nog steeds gefrustreerd is dat ‘the lonely planet’ op dat idee een miljoenen industrie baseerde, redigeert een on-line ‘Proeftuin Reisgids’ waar pioniers hun ervaringen kunnen delen zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Help hem om zijn Rough Guide (die inderdaad nog behoorlijk ’rough’ is) te verrijken.

 

Integrative Medicine

Frans Kusse

Hoe zorgen we dat we aantonen dat wat we doen werkt?

 

Funding Innovation

Saskia van Alphen - Noaber Foundation

Wanneer is innovatie aantrekkelijk voor investeerders?

Hoe kijk je vanuit investeerders perspectief naar

Businessmodellen en financiering … hoe smeed je coalities van individuele wijken?

Opbrengst valt ergens anders • Ondernemerschap • Impactanalyses social return on investment • Basic toelichten hoe je stakeholder veld gaat schetsen • wie draagt wat bij, waar liggen de benefits

 

Democratisering van kwaliteit

Jack van der Kruijs

Beschrijving volgt

 

 

Reframers: 
Praktische details: 

Deze event doet Reframing Academy samen met SamenBeter

Zorg voor een locatie met stoelen en beamers en ook een bar en een food truck, ideeën en energie maar ook vlees, vegetarische spiezen, webers en green eggs, versterkers en gitaren en wat nog meer nodig is om legendarische KICK OFF tot stand te brengen!

Uiterste inschrijfdatum: 
Tuesday, July 11, 2017 - 13:00