english: 

Lecture Module

Eye-opening lecture with interesting examples

Appealing examples are instructive and inspirational: Reframing is looking at a different way to the (future) world; exploring future possibilities rather than responding to the problems of today. Within the last 24 years Reframing Studio has successfully applied the reframing method to achieve meaningful innovations in which the relationship with the end-user is central. This knowledge, experience and expertise, we are happy to share! 

This module is a program of lectures focused on a specific theme, delivered by an experienced Reframer. The main objective is to inspire the audience with the reframing view on the world. Adapted to the type of audience we will highlight steps of the Reframing process using inspiring examples from our practise. The thematic focus of the reading depends on the background and interests of the listeners and the environment.

Who is it for?

For businesses, events, design agencies, institutions or other organizations a specific group of people (e.g. workers, convention visitors, students) who want to offer an inspiring and relevant content reading.

What will they do?

Depending on the setting, a presentation interspersed with interactive elements, such as a short exercises with steps from the reframing method. The exact details of the program will be made in consultation.

What do they teach?

  • The idea behind the method Reframing
  • The value of reframe for meaningful innovation
  • The application in practice of reframing
  • practical details

location

Flexible, in consultation

Target audience

Company employees, entrepreneurs, students, designers, event visitors

Group size

10+

Duration

1-2 hours

 

lecture module

Eye-opening lecture met aansprekende voorbeelden

Aansprekende voorbeelden zijn leerzaam en inspirerend: Reframing is op een andere manier naar de (toekomstige) wereld kijken; het verkennen van toekomstige mogelijkheden in plaats van te reageren op de problemen van vandaag. Al 24 jaar past Reframing Studio succesvol de Reframing methode toe om betekenisvolle innovatie te realiseren waarbij de relatie met de eindgebruiker centraal staat. Deze kennis, ervaring en expertise delen we graag!

De lecture module is een lezingprogramma toegespitst op een specifiek thema, gegeven door een ervaren Reframer. Het hoofddoel is het publiek te inspireren met de Reframing blik op de wereld. Aansluitend bij het type publiek worden stappen uit het Reframingproces uitgelicht en inspirerende voorbeelden uit de praktijk aangehaald. De thematische nadruk van de lezing hangt af van de achtergrond en interesse van de luisteraars en de omgeving waarin de lezing plaatsvindt. 

Voor wie is het bedoeld?
Voor bedrijven, evenementen, ontwerpbureau’s, instellingen of andere organisaties die een specifieke groep mensen (e.g. werknemers, congres bezoekers, studenten) een inspirerende en inhoudelijk relevante lezing willen aanbieden.

Wat gaan ze doen?
Afhankelijk van de setting wordt een presentatie vorm afgewisseld met interactieve onderdelen, zoals een korte oefeningen met stappen uit de Reframing methode. De precieze invulling van het programma wordt in overleg samengesteld.

Wat leren ze?

  • De gedachte achter de Reframing methode
  • De waarde van Reframen voor betekenisvolle innovatie 
  • De toepassing van Reframing in de praktijk
Praktische details: 


Locatie
Flexibel, in overleg

Doelgroep
Bedrijfsmedewerkers, ondernemers, studenten, ontwerpers, evenement bezoekers

Groepsgrootte
10+

Tijdsduur
1-2 uur