english: 

Event Module

Luster up your Event with a taste of Reframing

Reframing is looking at the world with a new perspective, it is to understand why things are as they are, but also recognize that the future is something you can have control over and can influence. Real reframing takes time and practice. However, one can get inspiration from this other way of looking at social issues and social themes already created by a fleeting acquaintance with the method. The Event Module is a flexible program that adapts to the type of participants, themes and context in which it takes place.

Description

The Event Module is a program (e.g. masterclass, workshop, lecture) that based on the setting (e.g. conference, event, course) and participants (e.g. professionals, students, designers) therefore it adopts an appropriate form. The theme and domain is chosen freely  and discussed during the program. The program introduces participants to the ideas behind the reframing method and let them through short but inspiring exercises to playfully get acquainted with the reframing process.

Who is it for?

For companies, institutions or organizations that a specific group of people (e.g. workers, convention visitors, students) who want to offer an inspiring and content relevant activity.

What are you going to do?

The exact content of the program is flexible and is made in consultation.

To illustrate: In about two hours, the participants of the session, after a brief introduction of the reframing method, actively started with a simplified form of reframe. Using the step-by-step method participants first enter into a discussion about a socially relevant theme and then start to form a vision of the future and to choose an appropriate design strategy that has significance in the future context of the chosen domain.

What are you learning?

The goal of the program is an introduction to the unique research and design methodology 'reframing' and gain inspiration by approaching a well-known domain with a different perspective.

practical details

none

location

in consultation 

Target audience

Participants of events, conferences, courses, etc.

Group size

Up to 100 participants

Dates, duration

on request, up to 3 hours 

 

event module

Ad hoc reframing tasting op je event in bijpassend thema

Reframen is met een nieuwe bril naar de wereld kijken, het is begrijpen waarom de dingen nu zijn zoals ze zijn, maar ook inzien dat de toekomst iets is waar je grip op kan hebben en invloed op kan uitoefenen. Echt Reframen vergt tijd en oefening. Echter, inspiratie halen uit deze andere manier van kijken naar sociale vraagstukken en maatschappelijke thema’s ontstaat al door middel van een vluchtige kennismaking met de methode. De Event Module is een flexibel programma dat zich vormt naar de type deelnemers, thematiek en context waarbinnen het plaatsvindt. 

Omschrijving
De Event Module is een programma (e.g. masterclass, workshop, lecture) dat op basis van de setting (e.g. congres, event, course) en deelnemers (e.g. professionals, studenten, ontwerpers) een gepaste vorm aanneemt. Ook het thema en domein dat tijdens het programma aan bod komt is vrij te kiezen. Het programme introduceert deelnemers met het gedachtegoed achter de Reframing methode en laat ze door middel van korte maar inspirerende oefeningen spelenderwijs kennismaken met het Reframen. 

Voor wie is het bedoeld?
Voor bedrijven, instellingen of organisaties die een specifieke groep mensen (e.g. werknemers, congres bezoekers, studenten) een inspirerende en inhoudelijk relevante activiteit willen aanbieden.

Wat ga je doen?
De precieze inhoud van het programma is flexibel en wordt in overleg samengesteld.
Ter illustratie: In circa 2 uur gaan de deelnemers van de sessie, na een korte introductie van de Reframing Methode, zelf actief aan de slag met een versimpelde vorm van Reframen. Aan de hand van de stapsgewijze methode gaan deelnemers allereerst in discussie over een maatschappelijk relevant thema om vervolgens een toekomstvisie te vormen en een passende ontwerp strategie te kiezen die van betekenis is in de toekomstige context van het gekozen domein. 

Wat leer je?
Het doel van het programma is een kennismaking met de unieke onderzoeks- en ontwerpmethodiek 'reframing' en het opdoen van inspiratie door met een vernieuwde blik naar een voor de deelnemer bekend domein te kijken. 

Praktische details: 


Locatie
in overleg

Doelgroep
deelnemers van events, congressen, courses, etc.

Groepsgrootte
maximaal 100 deelnemers

Data, duur
op aanvraag, maximaal 3 uur